Chlap stál 6 hodin v uličce, aby jeho žena mohla spát

Co si o tomhle myslíte? Je to pravé gesto lásky nebo neohleduplnost ze strany manželky? :thinking: